LOGIN
Είσοδος ή Εγγραφή
Δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή;

Εγγραφείτε τώρα. Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση στο site.

Reset My password - Remind Me My username

Username
Password
Remember me
   

Καιρός  

   

Καρκινογόνο υλικό αμιάντου σε εσωτερικό τοίχο Αστυνομικής Υπηρεσίας

 

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί και κ. Γενικέ Γραμματέα,

Είμαστε στην δυσάρεστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε άλλο ένα περιστατικό που επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα του κτιρίου στο οποίο φιλοξενούνται οι Αστυνομικές Υπηρεσίες της πόλης του Ρεθύμνου και παράλληλα την αναγκαιότητα άμεσης ανέγερσης νέου Αστυνομικού Μεγάρου.

Το συμβάν έγινε αντιληπτό εντελώς τυχαία, πλην όμως η ιδιαίτερη σοβαρότητά του, το καθιστά εξαιρετικά επείγον και επιβάλλει να ληφθούν άμεσα μέτρα, διότι υπάρχει κίνδυνος για την δημόσια υγεία των πολιτών και των Αστυνομικών.

Συγκεκριμένα,

το Σάββατο στις 27/02/2016, κατά την εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών στο χώρο της Γραμματείας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, ένα μικρό κομμάτι από την επένδυση του εσωτερικού τοίχου αποκολλήθηκε. Το υλικό από το οποίο προερχόταν το συγκεκριμένο κομμάτι, προκάλεσε το ενδιαφέρον τόσο του συνεργείου που εκτελούσε τις ξυλουργικές εργασίες όσο και των Αστυνομικών που βρίσκονταν εκεί, διότι δεν συγκαταλέγεται στα κοινώς γνωστά οικοδομικά υλικά.

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε να αποσταλεί το δείγμα αυτό σε εξειδικευμένο εργαστήριο προκειμένου να πραγματοποιηθεί σχετική ανάλυση και να πληροφορηθούμε για το είδους του υλικού με το οποίο είναι επενδυμένος ο συγκεκριμένος εσωτερικός τοίχος της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου.

Η απάντηση του εργαστηρίου μας εστάλη την 04-03-2016 και η οποία αναφέρει ότι το συγκεκριμένο υλικό είναι πάνελ τσιμέντου τοιχοποιίας και περιέχει χρυσοτίλη και κροκιδόλιθο αμίαντο. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, το συγκεκριμένο είδος αμιάντου ταξινομείται ως καρκινογόνο υλικό κατηγορίας 1Α και έχει απαγορευτεί η εμπορία και η χρήση του από 01/01/2005 σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς είναι άκρως επιβλαβές για την υγεία.

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι ο χώρος που έχει χρησιμοποιηθεί το εν λόγω υλικό, είναι εσωτερικός χώρος Αστυνομικής Υπηρεσίας, στον οποίο εργάζονται αστυνομικοί υπάλληλοι καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, καθώς επίσης σε καθημερινή βάση προσέρχεται και παραμένει μεγάλος αριθμός πολιτών.

Επίσης, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι το υλικό αυτό δεν βρίσκεται ως επένδυση εσωτερικά σε κάποιο τοίχο, αλλά όπως χαρακτηριστικά φαίνεται και στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες, το συγκεκριμένο υλικό είναι ο εσωτερικός τοίχος του γραφείου της γραμματείας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου.

Στην έκθεση του εργαστηρίου ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ αναφέρεται ότι «στο αμιαντοτσιμέντο, ο αμίαντος είναι ισχυρά εγκλωβισμένος μέσα στο τσιμέντο, με φυσικοχημικές δυνάμεις. Επομένως είναι μικρός ο κίνδυνος αποδέσμευσης ινών αμιάντου όταν το αμιαντοτσιμέντο δεν διαταράσσεται.» Κατά το παρελθόν όμως, έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές εργασίες πάνω στον τοίχο αυτό, από τις οποίες έχει τρυπηθεί και διαταραχθεί το συγκεκριμένο υλικό, όπως τοποθέτηση ντουλαπιών, κατασκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών δικτύων, ελαιοχρωματισμοί κ.λ.π., όπως φαίνεται και στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες, κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Φυσικά δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν το συγκεκριμένο υλικό έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή και άλλων χώρων του «Αστυνομικού Μεγάρου», διότι όπως καλά γνωρίζετε το κτίριο είναι πολύ παλιό και έχει υποστεί αρκετές παρεμβάσεις και διαμορφώσεις. Οι περισσότεροι εσωτερικοί τοίχοι έχουν κατασκευαστεί και επενδυθεί με διάφορα οικοδομικά υλικά, που όπως φαίνεται μερικά εξ αυτών έχουν παρόμοια εξωτερική υφή και όψη με αυτήν του συγκεκριμένου καρκινογόνου υλικού.

Θεωρούμε ότι το θέμα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς αφορά το υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου, την υγεία.

Ζητάμε άμεσα:

 1. Να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να σημανθεί το αμιαντούχο υλικό και να ενημερωθούν οι χρήστες – διαχειριστές των χώρων για την αποφυγή οποιασδήποτε επέμβασης σε αυτό.
 2. Να επιθεωρηθούν όλοι οι χώροι του κτιρίου στο οποίο φιλοξενούνται οι Αστυνομικές Υπηρεσίες της πόλης του Ρεθύμνου, από αρμόδιο κλιμάκιο, ώστε να διαπιστωθεί εάν το καρκινογόνο αυτό υλικό έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλους χώρους.
 3. Να πραγματοποιηθεί από εξιδεικευμένο εργαστήριο έλεγχος του αέρα στους χώρους που υπάρχουν υλικά αμιάντου, με την διεξαγωγή δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων, προκειμένου να προσδιοριστούν τα επίπεδα ρύπανσης και η ενδεχόμενη έκθεση των χρηστών σε ίνες αμιάντου.
 4. Να προβείτε άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να απομακρυνθεί το συγκεκριμένο υλικό, από όλους τους χώρους όπου έχει χρησιμοποιηθεί, τηρώντας αυστηρά τα μέτρα ασφάλειας τόσο για το προσωπικό που θα εμπλακεί στις εργασίες όσο και για τους χρήστες των χώρων αυτών.
 5. Μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών, να πραγματοποιηθεί έλεγχος καθαρότητας των χώρων από εργαστήριο διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας και σας καθιστούμε υπευθύνους τόσο για την υγεία των εργαζομένων συναδέλφων μας όσο και όλων των πολιτών του Ρεθύμνου, διότι κάθε λεπτό που περνάει είναι εκτεθειμένοι σε σοβαρό κίνδυνο, με άγνωστες επιπτώσεις για την υγεία τους.-

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 1. Υπ. αριθμ 702/41/90 από 29/02/2016 έγγραφο μας.
 2. Το από 04-03-2016 έγγραφο εργαστηρίου ΠΛΙΝΙΟΣ Α.Ε. ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. 1.Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
 2. 2.Υπουργείο Υγείας / Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
 1. 3.Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Αναγνωστάκη Δημήτριο (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
 2. 4.Α.Ε.Α. / Γραφείο κ. Αρχηγού (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
 3. 5.Α.Ε.Α. / Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης / Τμ. Κτηριολογικής Υποδομής (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
 4. 6.Α.Ε.Α. / Δ/νση Οικονομικών (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
 5. 7.Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
 6. 8.Περιφέρεια Κρήτης / Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 1. 1.Βουλευτή Ρεθύμνου κ. Κεφαλογιάννη Ιωάννη
 2. 2.Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος (Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
 3. 3.Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης
 4. 4.Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου
 5. 5.Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου
 6. 6.Δήμο Ρεθύμνου
 7. 7.Υ.Α. Ρεθύμνου
 8. 8.Λοιπές Αστυνομικές Υπηρεσίες Νομού Ρεθύμνου
 9. 9.Μ.Μ.Ε.

6 15 14 13 12 11 1

Πάνελ αμιάντου1

Πάνελ αμιάντου 11

   
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021
23:32:59
   

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ  

   

Δίκτυο Επιχειρήσεων  

Δίκτυο καταστημάτων – εμπορικών επιχειρήσεων του Ρεθύμνου, ανά κατηγορίες, που παρέχουν προσφορές & εκπτωτικά πακέτα για τα μέλη μας.

Βασική προϋπόθεση είναι το κάθε μέλος να υποδυκνείει την κάρτα μέλους που έχει προμηθευτεί από την Ένωσή μας, προκειμένου να κάνει γνωστή την ιδιότητά του στην επιχείρηση και να επωφελειθεί την έκπτωση - προσφορά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Μόνο εγγεγραμμένα Μέλη

   
© Copyright © 2014 Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Designed by Key4Site.