ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΠΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΥ)

Αστυνομικό Τμήμα Λάμπης
(Πρώην Αστυνομικό Τμήμα Σπηλίου, Σπηλί Λάμπης Ρεθύμνου Τ.Κ. 740 53)

- Διοικητής : 28320 22026
- Γραμματεία : 28320 22027
- Αξ/κός Υπηρεσίας : 28320 22027

- Fax : 28320 22026