ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)

Τμήμα Ασφαλείας Γεροποτάμου
(Πρώην Τμήμα Ασφαλείας Περάματος, Πέραμα Γεροποτάμου Ρεθύμνου Τ.Κ. 740 52)

- Διοικητής : 28340 22998
- Γραμματεία : 28340 22812
- Αξ/κός Υπηρεσίας: 28340 22812

- Fax : 28340 22998