ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΠΠΑΙΩΝ (ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ)

Αστυνομικό Τμήμα Λαππαίων
(Πρώην Αστυνομικό Τμήμα Επισκοπής, Δ.Δ. Επισκοπής Δήμου Ρεθύμνου, κτήριο πρώην Δημαρχείο Λαππαίων Τ.Κ. 740 55)

- Διοικητής : 28310 61700
- Αξιωματικός Υπηρεσίας : 28310 61207

- Γραμματεία : 28310 61207

- Fax : 28310 61700