ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Αστυνομικό Τμήμα Ανωγείων
(Ανώγεια Τ.Κ. 740 51)

- Διοικητής : 28340 32550
                   28340 31206

- Γραμματεία : 28340 32550
- Αξ/κός Υπηρεσίας : 28340 32553
                               28340 31204

- Γραφείο Έκδοσης Ταυτοτήτων : 28340 32552

- Fax : 28340 31206