ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ρεθύμνου

- Διοικητής :28310 53450
- Γραμματεία : 28310 28156
- Αξιωματικός Υπηρεσίας : 28310 28156

Φαξ : 28310 53450