ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.)

Τμήμα Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.)
(Επισκοπή Ρεθύμνου Τ.Κ 74 055)

Διοικητής : 28310 61411
Υποδιοικητής : 28310 61011
Γραφείο Τροχονομικής αστυνόμευσης : 28310 61602
Γραφείο Διοικητικής υποστήριξης : 28310 61601

Fax : 2831061601