ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τμήμα Τροχαίας Ρεθύμνου
(Πλατεία Ηρ.Πολυτεχνείου 26, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο)

- Διοικητής : 28310 88160,
                   28310 22589

- Υποδιοικητής : 28310 88162
- Αξιωματικοί : 28310 88163
- Αξ/κός Υπηρεσίας: 28310 88173

- Δημόσιος Κατήγορος : 28310 88164
- Γραφείο RADAR:28310 88165
- Γραμματεία:28310 88166
- Θεωρήσεις - Άδειες Κυκλοφορίας : 28310 88169

Ο.Ε.Π.Τ.Α. : 28310 88173
                  28310 88174

Fax : 28310 22589