ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου
-(Πλατεία Ηρ.Πολυτεχνείου 26, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο)

- Διοικητής : 28310 28310 88145
- Υποδιοικητής : 28310
- Αξιωματικοί  :28310
- Γραμματεία : 28310 88147
- Αξ/κός Υπηρεσίας : 28310 88146

- Fax: 28310 54477