ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου
(Πλατεία Ηρ.Πολυτεχνείου 26, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο)

- Διευθυντής : 28310 88180, 25246
- Υποδιευθυντής : 28310 88181
- Αξιωματικοί : 28310 88181
- Αξ/κός Υπηρεσίας : 28310 88189
- Γραφείο Δημ. Ασφάλειας : 28310 88187-8
- Γραφείο Καταδιωκτικών : 28310 88198-9

- Γραφείο MODUS OPERANDI : 28310 88183
- Γραμματεία : 28310 88191
- Αρχείο : 28310 88193
- Δακτυλογράφος : 28310 88192

- Fax : 28310 25246