ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Γραφείο Έκδοσης Διαβατηρίων 

(Ωράριο Λειτουργίας Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 07:30' έως 15:00', Τετάρτη 14:00' έως 21:30', Σάββατο 08:00' έως 14:30')

- Εκδόσεις Διαβατηρίων :28310 88187,28310 25019
- Ραντεβού :28310 88188 

Fax:28310 50169

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ