ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
(Πλατεία Ηρ.Πολυτεχνείου 26, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο)

- Διοικητής :  28310 22333,88150
- Υποδιοικητής:  28310 88151
- Αξιωματικοί- Γραφείο Αστυνόμευσης:  28310 88152
- Γραμματεία:  28310 88155, 2831088157
- Δακτυλογράφος:  28310 88156
- Αρχείο:  28310 88157
- Αξ/κός Υπηρεσίας:  28310 88154
- Θεωρήσεις:  28310 88153
- Δημόσιος Κατήγορος:  28310 88164

- Fax:  28310 22333