07-07-2008 Παγκρήτια σιωπηλή διαμαρτυρία Ηράκλειο

07-07-2008 Παγκρήτια σιωπηλή ένστολη διαμαρτυρία στο Ηράκλειο

DSCN6772
DSCN6832
DSCN6833
DSCN6839
DSCN6840
DSCN6845
DSCN6847
DSCN6854
DSCN6857
DSCN6858
DSCN6859
01/11 
start stop bwd fwd