14-06-2007 Παγκρήτια Ένστολη διαμαρτυρία Αστυνομικών Υπαλλήλων

14-06-2007 Παγκρήτια Ένστολη διαμαρτυρία Αστυνομικών Υπαλλήλων

DSC02975
DSC02980
DSC02988
DSC02996
DSC03000
DSC03001
DSC03007
DSC03013
DSC03017
DSC03020
DSC03024
DSC03026
DSC03032
DSC03040
DSC03041
DSC03043
DSC03045
DSC03056
01/18 
start stop bwd fwd