ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

απαντηση1

Ερώτηση ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

Ερωτηση ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ1